תקנון אתר - SOCKS AND MORE

ברוכים הגולשים לחנות הוירטואלית SOCKS AND MORE.

החנות הוירטואלית מציע ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים, במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

כללי

השימוש והקניה בחנות כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן השימוש בקניון מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם!

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור.

כתנאי לשימוש באתר הינך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

הזכויות באתר

א. מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ל – “SOCKS AND MOREבלבד.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנל, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב עי החברה.

ג. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים קניינם של מפרסמים אלו.

אחריות החנות

א. המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, כמו כן תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות. החנות /ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החנות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן. החברה אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

ב. החנות אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

ג. בשום נסיבות לא תחול על החנות ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.

שינוי השירותים והפסקתם

SOCKS AND MORE רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, האתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. ברוריה תחפושות רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכנים, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיוב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

פרטיות

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי . למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

ב. ” SOCKS AND MORE תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים בחברה, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיוב.

ג. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.

ד. ” SOCKS AND MORE מקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החנות ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד!
סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

אספקת המוצרים

א. אספקת המוצרים המוזמנים באתר מתבצע עי דואר שליחים של רשות הדואר, חברת שליחויות פרטית או דואר רשום בהתאם לשיקול דעתינו, אנו משתדלים לספק מוצרים במהרה אך בשום נסיבות לא תחול על החנות ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי, לגבי איחורי אספקה אשר תלויים בחברה המשלחת או דואר ישראל או בכל גורם אשר לא בשליטת SOCKS AND MORE, או מי מטעמה.

ב. הזמנה מעל 10 קג תפוצל ל2 הזמנות, וכל אחת מהן תחויב על משלוח בנפרד.

מחירי המוצרים

כל המחירים באתר הינם בשקלים ישראלים חדשים וכוללים מעמ , אלא אם צויין אחרת.

ביטול רכישה

א. לקוח רשאי לבטל עסקה תוך ועד 14 יום מקבלת המוצר, ביטול עיסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
כדי לבטל את הזמנת המוצרים עליך ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני  castrasocksandmore@gmail.com 

ב. כל מוצר שנשלח ללקוח נבדק בדיקת איכות , במידה ונמצאה תקלה במוצר יש לפנות לחברה ברגע קבלת המוצר על מנת לקבל את השירות הנדרש. אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר כתוצאה מהמשלוח והוא על אחריות הלקוח עצמו.

ביטול עסקה במידה והמוצר נארז נשלח או מוכן לאיסוף, תחויב בעמלת טיפול של 5% מסך העסקה לא כולל דמי משלוח (הלקוח יחויב בעלות מלאה של המשלוח).

מדיניות החלפה והחזרת מוצרים

מדיניות החזרות:

א. . מוצר יוחלף ו/או יוחזר תוך ועד 14 יום מתאריך הקנייה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, ובתנאי שלא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש בצירוף חשבונית קנייה מהחנות.

ב. הצרכן יישא בדמי משלוח בסך 35.00 ש”ח (אנו מתנהלים מול חברת המשלוחים שלנו – אליכם יגיע שליח לאסוף את הפריטים המוחזרים).

ג. לא ניתן להחזיר מוצרים:

  • אשר נמכרו ובוצע בהם שינוי מהותימכפלת, הצרות וכו‘ (תקנה 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן).

  • אשר נמכרו בשובר מתנה/הנחה (תקנה 6(ג) לתקנות הגנת הצרכן).

  • הלבשה תחתונה (תקנה 6(א)(9) לתקנות הגנת הצרכן).

ד. אופן החזרת התמורה ללקוח תהיה בהתאם לאמצעי התשלום ברכישת המוצר..

יש לשלוח את המוצר אלינו באריזתו המקורית וללא שימוש .

SOCKS AND MORE
דרך משה פלימן 8, חיפה, 3508418

יש לשלוח צילום אישור שליחה לcastrasocksandmore@gmail.com
לציין שם, מספר הזמנה, ולמה תרצו להחליף.
כשהמוצר יגיע אלינו נשלח אליכם את המוצר החדש בהתאם לזמינות במלאי בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים בסך 35.00 ש”ח !

החזרת מוצרים אפשרית גם בהגעה לחנות, ובהצגת תעודת זהות ומספר הזמנההחזר כספי לאמצעי תשלום איתו שולמה ההזמנה בלבד ובניכוי דמי משלוח.

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות –  24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות הדואר האלקטרוני castrasocksandmore@gmail.com 

עדכון תנאי השימוש

החנות רשאית לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

דילוג לתוכן